www.behance.net/api...
English and Japanese Speaking Thai Interior Designer

อินทีเรียดีไซเนอร์ชาวไทยที่สื่อสารภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี ออกแบบภายใต้แนวคิดในการพัฒนาไอเดียใหม่ๆโดยใส่ใจในความลงตัวระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับฟังก์ชันการใช้งาน ก่อให้เกิดชิ้นงานดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์และเพิ่มมูลค่าทางการตลาดพร้อมตอบสนองความต้องการแก่ผู้ใช้งานจริง