Sala Travel - Là một trong những đơn vị lữ hành chuyên cung cấp tour du lịch Quy Nhơn, Phú Yên.... Cùng với các dịch vụ như thuê xe ô tô du lịch 4 chỗ, 7 chỗ....  My Photos

My Photos

Sala Travel - Là một trong những đơn vị lữ hành chuyên cung cấp tour du lịch Quy Nhơn, Phú Yên.... Cùng với các dịch vụ như thuê xe ô tô du lịch 4 chỗ, 7 chỗ....