Collection by

Värmepumpar i Stockholm som fungerar

Like
Comment
Share

Förutom att använda CO2, andra möjliga köld i värmepumpen AC-system inkluderar R1234yf, R152a, R290, R245fa och vatten
www.xn--vrmepumparistockholm-bzb.se

[26,27,28,29]. Prestanda hos R1234yf "drop-in" fordons AC-systemet analyserades och jämfördes med det system med CO2 och R32 genom experiment och simulering [30]. COP och kapacitet R1234yf systemet var upp till 2,7% och 4,0% lägre än de för R134a systemet, respektive, medan kompressorns utloppstemperatur och mängden köldmedium var 6,5 ° C och 10% lägre än de för R134a systemet [31] . Följaktligen R1234yf "drop-in" AC-systemet var den mest genomförbara kandidat för bilar från synpunkten av systemets prestanda och driftsförhållanden. Dock måste mer arbete slutföras före R1234yf systemet kan allmänt accepterade i elbilar [31,32,33]. Ghodbane [34,35] presenterade sekundära kretslopp använder R152a som drivmedel i mobila klimatkontroll system. Detta system visade en mycket god värme- och kylprestanda, men hade en långsammare respons på belastningsförändringar, komplexa systemanslutningar och en hög kostnad. Mera om olika system på www.xn--vrmepumparistockholm-bzb.se