Collection by

SOLPANELER STOCKHOLM

Like
Comment
Share

Kanske kanske du undrar vad exakt solenergi kan göra för vår miljö. Varje år förbrukar människor 467 exajoules energi genom att använda flera huvudkraftkällor: bränna kol, bensin och olja, tillsammans med "gröna" okayällor som vind, sol och vattenkraft. Guys om vi kunde fånga bara 10% av solens energi skulle vi ha kapacitet att ersätta alla fossila brännskällor och ha tillräckligt med utrymme för tillväxt. Utan tvekan tydar solenergifakta på så sätt hur mycket bättre solenergi är för miljön och hur stor potentialen är för solenergiutveckling.
www.solpaneleristockholm.se