Collection by

bra sanering i Stockholm

Like
Comment
Share

Föreskriv fysisk aktivitet förebyggande
www.saneringistockholm.se

Regelbunden fysisk aktivitet är ett väl accepterat tillvägagångssätt för hantering av kronisk smärta och rekommenderas ofta som ett komplement till farmakoterapi. Fysisk aktivitet kan all rightå spela en viktig roll vid förebyggande av uthållig smärta hos äldre vuxna. Tyvärr blir vuxna stillastående med stigande ålder, och följaktligen uppnår de flesta äldre vuxna inte de lägsta fysiska aktivitetsrekommendationerna från american college of sports activities medication (acsm) .Eleven,12 detta dokument kommer att ge en översyn av nuvarande bevis för rollen som fysisk aktivitet i förebyggande av uthållig smärta hos äldre samt göra ett fall för rollen som fysisk aktivitet i bekämpning av 2 okayända och gemensamma riskfaktorer - fetma och nedgången i centrala smärtmodulerande processer - för kronisk smärta hos äldre vuxna.

Nuvarande bevis och rekommendationer