Favorite
Save
Photograph © Mitch Tobias (415) 647-0242 www.mitchtobias.com

No Property Release.

Washington Square Park Dental in San Francisco, California.  David Montalba, architect.  (Montalba Architects)  AIA Institute Honor Awards by Miyoko Ohtake